Urne funéraire en bois - #99-Frêne 7.5 x 10.5po.

Prix: 300 $ Ca

Urne funéraire en bois - #98a-Noyer Cendré 7.75 x 14.5po.

Prix: 300 $ Ca

Urne funéraire en bois - #96a-Érable Coti 7.5 x 10.75po.

Prix: 300 $ Ca

Urne funéraire en bois - #95-Bouleau Coti 7.75 x 10,75po.

Prix: 300 $ Ca

Urne funéraire en bois - #92-Pin 8 x 10.5po.

Prix: 275 $ Ca

Urne funéraire en bois - #78-Bouleau 7 x 13.25po.

Prix: 300 $ Ca

Urne funéraire en bois - #60-PeuplierPeint 7.75x10.5

Prix: 250 $ Ca